Καθιστική διαμαρτυρία στο γήπεδο της Λάρισας για τα προσφυγικά ναυάγια στο Αιγαίο

Για δύο λεπτά, οι 22 παίκτες θέλησαν να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο για τις ζωές που χάνονται καθημερινά στο Αιγαίο, και κυρίως για τα μικρά παιδιά, με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην λαμβάνουν δραστικά μέτρα.

Διάβασε περισσότερο