ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ NECE ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το Δίκτυο NECE (Δίκτυο για την Αγωγή του Πολίτη στην Ευρώπη) διοργάνωσε την ετήσια

συνδιάσκεψή του στη Θεσσαλονίκη 22 με 24 Οκτωβρίου. Το θέμα της συνδιάσκεψης ήταν

«Εμείς» και «Αυτοί»: Αγωγή του Πολίτη σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης έγιναν πολλές εισηγήσεις και διεξήχθησαν πολλά

επιμέρους εργαστήρια. Ένα από αυτά αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό

προσλαμβάνει τους πρόσφυγες. Ο Σπύρος Ριζάκος από την Μ.Κ.Ο. Αίτημα ήταν ένας από

τους ομιλητές σε αυτό το εργαστήριο. Θέμα της παρουσίασής του ήταν το πώς

διαφορετικοί παράγοντες όπως το γενικό πολιτικό πλαίσιο, ο πολιτικός λόγος, η πρακτική

των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών, τα ΜΜΕ, η δουλειά των οργανώσεων της κοινωνίας

των πολιτών καθώς και των κοινοτήτων των προσφύγων επηρεάζουν τον τρόπο με τον

οποίο οι πρόσφυγες προσλαμβάνονται από την ελληνική κοινωνία. Επίσης αναφέρθηκε

στην καμπάνια της Μ.Κ.Ο. Αίτημα ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ως καλή πρακτική που

συμβάλλει στην θετική πρόσληψη και την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Photos copyright: M.Pappous/bpb