ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

Την 28η Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Λύκειο Μάνδρας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν επιλέξει Ερευνητική Εργασία με θέμα την Μετανάστευση και τον Ρατσισμό είχαν την ευκαιρία να ακούσουν έναν πρόσφυγα από το Σουδάν να τους παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα καθώς και την κατάσταση που συνάντησε στη χώρα μας.

Μετά από την σύντομη αυτή ομιλία ακολούθησε συζήτηση με βάση τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη:

Μάνδρα 1-s

Μάνδρα 2a-s